Verksamhetsberättelse 2010

tenisslogga5

Verksamhetsberättelse för år 2010  för Skummeslövs Tennisklubb 

Styrelsen har utgjorts av: Peter Thesleff (ordf), Per Selldén (v ordf), Curt-Åke Nyström (kassör), Bengt Mexnell (sekr), Ingrid Sturén (ledamot), Per Arvid Bergman (ledamot), Peter Lincoln (ledamot), Olof Selldén (suppl) och Lise-Lotte Wejklint (suppl).

Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden samt ett flertal informella diskussioner och överläggningar.

Under säsongen har upprustningen av anläggning fortsatt. Klubbhusets skärmtak rasade under vinterns snötäcke. Vi vill tacka Kendro Wejklint och Roland Carlsson för ett jättefint arbete. Det nya, kraftigare taket har inneburit ett verkligt lyft för anläggningen.

Sommaren 2010 bjöd på både sol och lite regn. Den anställda personalen, engagerade medlemmar och styrelsen har bidragit till att hålla anläggningen i gott skick. Micke Sundén som skött banorna under hela säsongen har gjort ett bra arbete.

Antalet starter i Skummeslövsspelen var cirka 700. Som följd av det vackra vädret kunde tävlingen genomföras helt planenligt. Vi vill tacka den nya tävlingsledningen med Magnus Hansson i spetsen.  På grund av det stora deltagarantalet spelades en del matcher på de fina banorna i Laholm.

Bland övriga aktiviteter som genomförts kan nämnas damdubbel, drop-in på torsdagskvällarna, två blixtdubbelturneringar, tennisen dag och klubbmästerskapet, i samtliga fall med ett bra deltagarantal. Vi vill tacka Ingrid Sturén, P-A Bergman, Bengt Mexnell, Olof Selldén med flera för ett stort engagemang. Tennisskolan, under ledning av Svante Malmsten, har varit mycket uppskattad och lockat ett stort antal deltagare. Vidare har ett antal matcher i både Båstadtennis och Veteran-SM spelats på Skummeslövs Tennisstadion..

Föreningen vill sist, men inte minst, tacka våra samarbetspartners: Tengo Sport AB, Badortsföreningen, Olssons Åkeri AB, Elektrotjänst i Skottorp AB, Sparbanken Gripen, Maxi Mellbystrand, Svens Livs, Sinclair Offset HB,  Solstickans Vandrarhem, Laholms Kakel AB. Er insats är mycket viktig. Nytt för året var, det mycket uppskattade, samarbetet med Tengo Sport. Möjligheten till strängning “on-line” och att kunna köpa tennisutrustning på plats var mycket uppskattat.

Skummeslövsstrand 2011-04-16
Peter Thesleff                     Bengt Mexnell                 Ingrid Sturén

Curt-Åke Nyström           Per Selldén                        Olof Selldén

Per Arvid Bergman          Peter Lincoln              Lise-Lotte Wejklint