Image

Till våra sponsorer:

Stort tack för din hjälp och stöd under det gångna året!

Är du intresserad av att vara sponsor?

Det är mycket viktigt för oss att ha ett gott och livaktigt samarbete med det lokala näringslivet såväl som andra aktörer. Som sponsor får du:

  • Sätta upp en skylt med din logga(40x30cm) på sponsorplank.
  • Stå med med på vår sida i Badortföreningens skrift "Strand Nytt"
  • 5h gratis speltimmar för padel eller 10h för tennis.

Pris: 3000 kr per/år 

Ovan anger minsta sponsorbelopp per år men du är alltid välkommen att förslå en annan omfattning.

Image

Våra Samarbetspartners & Sponsorer

Image
Image
Skummesslövs Badortsförening
Image
Image
Image
Image
Image
Sockerbagaren i Skummesslövstrand
Image
Image