Adress

Skummeslövs Tennisstadion
Svarvareskogsvägen
312 71 Skummeslövsstrand
Tel.
 0430 – 202 18

Kontaktuppgifter

Medlemsregistrering: medlemsavgift@skummeslovstennis.se

Ekonomifrågor: Anita Petersson pe58anita@gmail.com

Frågor om bokning av läger: Peter Lincoln plincoln780@gmail.com

Tennisskola: Max Mennfort  skummestennis@gmail.com

Sponsorkontakter: Ingrid Sturén  stureningrid@hotmail.com