Image

Padelbanor

Precis som många andra kustområden, genomgår Skummeslövsstrand en förändring med stor byggnation och inflyttning av människor i alla åldrar vilket skapar ökad efterfrågan på fritids och sportaktiviteter, däribland padel som är den sport som sedan flera år ökar mest i populäritet hos både män och kvinnor i alla åldersgrupper.

 

Styrelsen i STK har därför sedan en lång tid arbetat för att klubben förutom tennis, även ska kunna erbjuda padel som ett komplement. Dels för att bredda vårt utbud av racketsporter och därmed göra vår anläggning mer attraktiv, men även för att vi tror att padeln även ökar intresset för tennis varför vi även har planer på att tex bygga minitennisbanor där barnen kan spela medan andra familjemedlemmar utövar sin favoritracketsport.

Av olika anledningar har det hos vissa medlemmar funnits ett motstånd mot att bygga padelbanor bla då man anser att STK ska förbli en genuin tennisklubb men även då det förts en diskussion kring att förlägga padelbanorna på bana 9.

I samband med årsmötet den 5/4 2021 presenterade styrelsen ett alternativt förslag där banorna istället byggs öster om bana 9, där klubben har möjlighet att få arrandera mark vilket resulterade i  att stämmen accepterade styrelsens förslag.

Status och planering

6/7

  • Beslut har tagits om banornas placering (se nedan).
  • Överenskommelse har gjorts med markägaren om arrende av marken öster om bana 9
  • Diskussioner förs med ett antal leverantörer av padelbanor
  • Förberedande arbete med trädfällning etc kommer att påbörjas under V33
  • Markarbete och gjutning kommer preliminärt att ske V34
Image
Banornas placering